منابع پایان نامه و مقاله درباره : جرم (بزه) کلاهبرداری

  یک – اتخاذ سمت و عنوان بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مرتکب کلاهبرداری از عنوان و یا سمت دولتی دروغین استفاده کرده باشد ماده مذکور مقرر می دارد : «… در صورتی که شخص مرتکب برخلاف […]

فایل پایان نامه جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

– ماده ۲۳۸ اصلاحی ۱۳۵۲: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند […]

راهنمای پایان نامه در مورد جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)

مصادره عمومی یا مصادره عام که منظور، ضبط اموال موجود محکوم علیه اعم از منقول و غیرمنقول است. در این نوع مصادره تمامی اموال محکوم علیه مورد مصادره قرار می‌گیرد ولو این که ناشی از جرم نباشد. برای مثال، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ایران در سال ۱۳۶۷ که در مواردی به این […]

دانلود مقالات : بزه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

۱- صلاحیت محلی به تبعیت از صلاحیت سرزمینی، محل وقوع جرایم ملاک اصلی اعطای صلاحیت به محاکم داخلی است. علاوه بر بند الف ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب ۱۳۷۸، ماده ۵۴ نـیز صـراحت دارد که متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم درآن حوزه واقع شده است. […]

پایان نامه با موضوع جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

ما در این گفتار به بررسی انتقادی مجازات در قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات نیروهای مـسلح و قانـون تجـارت الکتـرونیکی در خصـوص جعل رایانه‌ای به تفکیک مطالبی را بیان می‌داریم. الف- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای «فضایی حاکم به قانون جرایم رایانه‌ای، کیفرگذاری‌های تشدیدی و سنگینی است که حاکی از به […]

جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

هنگامی‌که جرم یعنی رفتاری ضد اجتماعی ارتکاب می‌یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه‌های مناسب و مؤثر ضمن پیشگیری از وقوع تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیانی گوناگونی دارد که […]

پایان نامه کامل : جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

رکن معنوی یا روانی هر جرم به فعل و انفعال ذهنی مرتکب مربوط است. جرم جعل رایانه‌ای از جرائم عمدی است و مرتکب عالماً عامداً برخلاف حکم قانون رفتار می‌نماید. میزان تأثیر علم مرتکب جعل رایانه‌ای به حکم یا به موضوع در تحقق این جرم تا چه حد است؟ آیا علم مرتکب به حکم قانون […]

پایان نامه درباره جرم (بزه)جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

در پرداختن به پیش‌گفتار به این سئوال پاسخ می‌گوییم که آیا جرم جعل رایانه‌ای جزء جرایم مطلق است یا مقید؟ آیا حصول نتیجه شرط تحقیق جرم است یا خیر؟ بنابر آنچه تاکنون گذشت و اینکه نتیجه اضرار غیر را شرط تحقق جرم ندانستیم روشن است که جعل رایانه‌ای همانند جعل سنتی از جرایم مطلق می‌باشد. […]

راهنمای پایان نامه درباره : جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

که رفتارهای ارتکابی در ماده مزبور عبارتند از: ۱- وارد کردن داده‌های رایانه ای که در ماده ۷ کنوانسیون جرائم قابل ارتکاب در فضای مجازی نیز ورود هرگونه اطلاعات رایانه‌ای چنانچه به ایجاد داده پیام جعلی و ناصحیح منجر شود، عمل مجرمانه تلقی می‌شود. صرف ایجاد داده پیام جعلی، که به عنوان داده پیام معتبر […]

پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق

۲- حذف کردن اطلاعات  که در واقع همان محو کردن اطلاعات می‌باشد و «محو داده پیام عبارت از حذف دائمی اطلاعات است، به گونه‌ای که قابل بازسازی و بهره‌برداری مجدد نباشد»[۱]. محو و حذف بخشی از داده پیام و پردازش مجدد آن، به تنهایی یا در کنار سایر داده پیام‌ها، باید منجر به ایجاد وضیعتی […]